eN arts

田中真吾       TANAKA, Shingo

田中真吾作品Exhibition

ST-SC-15-005


2017.11.03 – 2017.12.09 『UNITED』

2017.09.01 – 2017.09.30 『Expect The Unexpected』

2016.09.02 – 2016.09.30 『eeny, meeny, miny, moe | orange』

2016.03.04 – 2016.03.27 『meltrans』

2015.07.03 – 2015.07.31 『N∩1 「 え し 意か 識 う 品」』

2014.10.03 – 2014.10.31 『「す あ。 ラ  火 一 見  極」- 解体と構築の同時性 -』

2014.04.04 – 2014.04.27 『eeny, meeny, miny, moe | red』

2013.10.04 – 2013.10.27 『かぎろいの輪郭』

2012.09.01 – 2012.09.30 『繋ぎとめる/零れおちる』

2011.09.02 – 2011.09.30 『識閾にふれる』

2011.05.19 – 2011.05.25 『UNITED』

2009.02.01 – 2009.02.28 『夢と現』


2017.11.03 – 2017.12.09 『UNITED』

2017.09.01 – 2017.09.30 『Expect The Unexpected』

2016.09.02 – 2016.09.30 『eeny, meeny, miny, moe | orange』

2016.03.04 – 2016.03.27 『meltrans』

2015.07.03 – 2015.07.31 『N∩1 「 え し 意か 識 う 品」』

2014.10.03 – 2014.10.31 『「す あ。 ラ  火 一 見  極」- 解体と構築の同時性 -』

2014.04.04 – 2014.04.27 『eeny, meeny, miny, moe | red』

2013.10.04 – 2013.10.27 『かぎろいの輪郭』

2012.09.01 – 2012.09.30 『繋ぎとめる/零れおちる』

2011.09.02 – 2011.09.30 『識閾にふれる』

2011.05.19 – 2011.05.25 『UNITED』

2009.02.01 – 2009.02.28 『夢と現』